Nasz sklep internetowy używa plików cookie w celu zapewnienia lepszej jakości korzystania z serwisu.

cancel

REGULAMIN SKLEPU WOJSKOWE.EU

 

§1 Informacje ogólne:

 1. Sklep Wojskowe.eu jest prowadzony przez WWW Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 47, kod pocztowy: 90-130, NIP: 725-193-92-44, REGON 100307882, zwane dalej sprzedawcą. Adres do korespondencji taki sam jak wyżej. Numer telefonu: 42-630-06-90. Wszystkie ceny są cenami w złotych polskich i zawierają VAT.
 2. Wszystkie zdjęcia prezentowane na stronach Wojskowe.eu mają charakter poglądowy. Sprzedawane towary mogą różnić się od nich detalami, np. ze względu na zmiany wprowadzane przez producentów.
 3. Dostarczane produkty są nowe i bez wad. Repliki Air Soft Gun przechodzą przegląd zerowy. Brak wad nie dotyczy produktów z demobilu lub gdy w opisie zaznaczone jest że towar jest używany, na których mogą być widoczne ślady użytkowania, w szczególności: przetarcia, naddarcia, zszycia, podpisy.
 4. Wojskowe.eu dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo zakupów i przeglądania strony.
 5. Wypełnione i podpisane formularze (dotyczy reklamacji oraz odstąpienia od umowy) należy wysłać pocztą na adres podany w punkcie 1 lub, zeskanowane, na adres: sklep@wojskowe.eu

 

§2 Rejestracja, składanie zamówień, dostawa:

 1. Zamówienia mogą być składane zarówno przez zarejestrowanych klientów Wojskowe.eu jak i gości na stronie, po dokonaniu weryfikacji zgodnie z następnymi punktami.
 2. Rejestracja polega na wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza dostępnego na stronach Wojskowe.eu, w szczególności pozwalających na identyfikację kupującego. Tak samo jest ze złożeniem zamówienia przez gościa.
 3. Na adres e-mail podany przy rejestracji automatycznie wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji w celu jej weryfikacji.
 4. Prezentacja towarów na stronach Wojskowe.eu jest zaproszeniem do składania ofert, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Charakter oferty mają zamówienia składane przez klientów sklepu Wojskowe.eu. Czas związania ofertą wynosi 14 dni. Towar oferowany w sklepie internetowym jest sprzedawany także w sklepach stacjonarnych, może zajść sytuacja że zamówiony towar będzie niedostępny. W wypadku braku towaru w magazynie klient zostanie powiadomiony o dalszych możliwościach mailowo lub telefonicznie.
 5. W terminie wskazanym w punkcie 4 (14 dni) sklep Wojskowe.eu może przyjąć ofertę przesyłając potwierdzenie na adres e-mail podany przy rejestracji. Przyjmując ofertę Wojskowe.eu przystępuje do realizacji zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienia (od momentu przyjęcia oferty do momentu nadania przesyłki u operatora wskazanego przez klienta) wynosi zazwyczaj 24 godziny, jednak w wyjątkowych sytuacjach czas ten może się przedłużyć.
 7. Towar dostarczany jest na terytorium RP a także, po wcześniejszym uzgodnieniu, na terytorium Unii Europejskiej, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej zgodnie z treścią zamówienia złożonego przez klienta. Przesyłki nadawane są zazwyczaj następnego dnia po otrzymaniu oferty. Czas doręczenia przesyłki zależy głównie od wybranego przez klienta sposobu dostawy. Najczęściej nie przekracza 2 dni od momentu nadania.
 8. Składając zamówienie klient zobowiązuje się do odebrania przesyłki oraz w przypadku wybrania płatności za pobraniem, uiszczenia zapłaty przy odbiorze.
 9. W przypadku odmowy odebrania przesyłki Klient zostaje obciążony podwójną opłatą za koszty transportu (do i od klienta). Płatność ta winna być zrealizowana w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
 10. Wojskowe.eu nie odpowiada za czas wykonania usług transportowych świadczonych przez zewnętrzne firmy.
 11. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

 

§3 Płatność:

 1. Zapłata ceny towaru oraz należności za przesyłkę może nastąpić przelewem na rachunek wskazany przez Wojskowe.eu lub przy odbiorze.
 2. W przypadku płatności przelewem warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest uznanie rachunku bankowego Wojskowe.eu pełną kwotą należności.
 3. Sposób zapłaty za usługi takie jak serwis repliki czy regulacja lunety jest ustalany indywidualnie.
 4. Żądanie wystawienia faktury VAT należy zgłosić wraz ze złożeniem zamówienia wypełniając odpowiednie pola formularza.

 

§4 Gwarancja i reklamacje:

 1. Jeżeli postanowienia karty gwarancyjnej nie stanowią inaczej, gwarancja komercjalna obejmuje co do zasady 12 miesięcy i dotyczy poprawnego działania towaru zgodnie z punktami 2-8.
 2. Sposób dokonywania reklamacji określony jest w karcie gwarancyjnej dostarczonej wraz z zakupionym towarem. Gwarancją objęte są towary, do których dołączane są karty gwarancyjne. Formularz reklamacyjny dostępny jest tutaj (kliknij aby przejść).
 3. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od odebrania przesyłki. W takim wypadku klient zobowiązany jest zwrócić nieużywany towar w terminie 14 dni na adres podany w pkt 1 wraz ze wszelkimi dokumentami wydanymi wraz z towarem.
 4. Zwroty realizowane będą w terminie 14 dni od otrzymania potwierdzenia wysyłki/dotarcia towaru wraz z żądaniem zwrotu gotówki, przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta (lub przekazem pocztowym na wskazany adres), jeżeli zostaną spełnione w/w przesłanki. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj (kliknij aby przejść).
 5. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w wypadku towarów sprowadzanych na zamówienie lub modyfikowanych na życzenie klienta.
 6. Repliki Air Soft Gun nie są bronią i mogą być nabywane bez zezwolenia. Pomimo tego strzelanie do ludzi lub zwierząt może być niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia. Wojskowe.eu nie będzie odpowiadać za szkody wyrządzone przez wykorzystywanie replik niezgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności przez niestosowanie się do postanowień niniejszego punktu regulaminu.
 7. Jeżeli inaczej nie zaznaczono wprost w karcie gwarancyjnej, gwarancja nie obejmuje pogorszenia się celności oraz donośności spowodowanych przez zużywanie się elementów replik Air Soft Gun. Gwarancją nie są objęte uszczelki gumowe, w szczególności: uszczelki głowicy tłoka oraz głowicy cylindra, gumki hop-up.
 8. Ze względu na znaczny stopień skomplikowania budowy replik Air Soft Gun, sprzedawca sugeruje powierzenie profesjonalnym serwisom montażu zakupionych części zamiennych do tych replik. Montaż w serwisie sklepu Wojskowe.eu możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu warunków przez e-mail (serwis@wojskowe.eu). Dodatkowe informacje dotyczące serwisu znajdują się tutaj (kliknij aby przejść).
 9. Postanowienia Regulaminu, w szczególności paragraf 4, dotyczą gwarancji oraz wyznaczają zakres zgodności towaru z umową w rozumieniu stosownych przepisów.

 

§5 Inne

 1. Wojskowe.eu nie odbiera przesyłek za pobraniem.
 2. Repliki Air Soft Gun nie są bronią i mogą być nabywane bez zezwolenia. Pomimo tego strzelanie do ludzi lub zwierząt może być niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia. Wojskowe.eu nie będzie odpowiadać za szkody wyrządzone przez wykorzystywanie replik niezgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności przez niestosowanie się do postanowień niniejszego punktu regulaminu.
 3. Wiatrówki służą do strzelania sportowego. Strzelanie do ludzi i zwierząt jest surowo zabronione i może skutkować poważnym urazem lub śmiercią.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za niedozwoloną klauzulę umowną, takie postanowienie obowiązuje wyłącznie w stosunkach z klientami będącymi przedsiębiorcami.