Instrukcja "wiązania" chusty Buff i jej podobnych.

https://www.youtube.com/watch?v=sSvRm4CHmvE  <---poradnik video